4Maint

Programska rešitev4MAINTje namenjena vsem odgovornim osebam za vzdrževanje, izvajalcem vzdrževanj, vodjem vzdrževalnih služb, poklicnimupravnikom in vzdrževalcem objektov, ter vsem, ki gospodarno skrbijo za načrtovanje in izvedbo vzdrževalnih del.

Predmet vzdrževanj so lahko objekti kot celota ali posamezni deli, stroji, naprave, vozila…

Image title

4MAINT vključuje

  • pregleden register strojev in naprav s spremljajočo DOKUMENTACIJO

  • planiranje opravil in operacij vzdrževanja z OPOMNIKI za izvajalce

  • zaključevanje opravil, evidentiranje STROŠKOV

  • poročila, analize, obremenitve IZVAJALCEV in NAPRAV


Več pa si lahko pogledate tudi na spletni strani http://www.4maint.eu

Image title


Zaupajo nam tudi