4MAINT

Podrobnejši opis in več informacij, boste našli na spletni strani http://www.4maint.eu


Komu je namenjen

 • lastnikom naprav za pomoč pri evidentiranju in nadzoru vzdrževanja

 • proizvajalcem in prodajalcem naprav za izvajanje poprodajnih in servisnih aktivnosti

 • izvajalcem vzdrževalnih del

 • vodjem vzdrževanja za planiranje in analizo opravljenih del


4Maint uporaba

 • spremljava vzdrževanih naprav, razdeljenih po nahajališčih, stavbah, lokacijah ali lastnikih

 • planiranje vzdrževalnih aktivnosti, potrebnih virov in stroškov vzdrževanja

 • prikaz celotne zgodovine opravljenih del na vzdrževalni napravi

 • obveščanje o prihajajočih aktivnostih

 • spremljava porabe časa, materiala in finančnih sredstev za vzdrževanje

 • analiza stroškov vzdrževanja

 • planiranje razporejanja vzdrževalcev

 • vodenje in shranjevanje delovne in druge dokumentacije


Funkcionalnosti

 • pregleden zapis naprav v poljubno oblikovani organizacijski strukturi

 • časovno neomejeno planiranje enkratnih ali ponavljajočih se posegov z opomniki

 • planiranje in terminiranje opravil

 • izvajanje planiranih ali ad-hoc aktivnosti

 • evidentiranje porabe časa, materiala in stroškov izvedenih posegov

 • evidentiranje stanj poljubnih števcev na napravi

 • evidenca delovnih nalogov

 • analize pogostosti in stroškov vzdrževanja

 • integriran dokumentni sistem

 • vodenje zasedenosti vzdrževalcev

 • pregled neaktivnosti naprave v primeru planiranih naprav

 • dodajanje različnih dokumentov na napravo in njihovo vodenje

 • dodatne opise in različne podatke o napravah (SN, LOT, Opis, Slika…)

 • priprava plana za naročanje potrebnega materiala za redna vzdrževanja

 • pregled zunanjih izvajalcev in evidenca obiskov

 • vodenje evidence certifikatov zaposlenih


Dodatne prednosti

 • cenovno ugoden paket mesečne naročnine

 • namestitev aplikacije na vašem računalniku oz. strežniku

 • zmogljiv sistem določanja pravic dostopa do informacij

 • integriran v programske pakete Hermes 3.0

 • povezljiv s poljubnim ERP sistemom


Povezave z vašim ERP

 • Šifrant partnerjev

 • Šifrant materiala

 • Šifrant izvajalcev

 • Šifrant števcev

 • Razdelitev po stroškovnih mestih

 • Pregled in nastavitve klavzul


Zaupajo nam tudi