Business Budgeting

Deluje v povezavi z Glavno knjigo. Za uporabnike, ki jim vpogled v žive podatke nadzorne plošče ni dovolj, ampak želijo primerjati realizirane podatke s planskimi. Enostaven vmesnik za pripravo planskih podatkov, uvoz iz Excelovih preglednic in pripravo poročil, ki primerjajo plan in realizacijo. Priprava poročil je samodejna, poseg drugih izvajalcev pa ni potreben!

Zaupajo nam tudi