Business Budgeting

Deluje v povezavi z Glavno knjigo. Za uporabnike, ki jim vpogled v žive podatke nadzorne plošče ni dovolj, ampak želijo primerjati realizirane podatke s planskimi. Enostaven vmesnik za pripravo planskih podatkov, uvoz iz Excelovih preglednic in pripravo poročil, ki primerjajo plan in realizacijo. Priprava poročil je samodejna, poseg drugih izvajalcev pa ni potreben!