Business Dashboard

BUSINESS DASHBOARD je nadzorna plošča, namenjena »on-line« spremljanju in nadzoru poslovanja organizacije.


Poročila (grafi, tabele) v nadzorni plošči prikazujejo poslovne informacije na podlagi aktualnega stanja podatkov v bazah programskih rešitev Hermes.

Dostopna so pooblaščenim osebam vedno in takoj. 

Uporaba je omogočena preko stacionarnih in mobilnih naprav z internetno povezavo.

Napredna rešitev je primerna predvsem za lastnike, poslovodstvo in vodje organizacijskih enot.

Dostop do poročil se lahko administratorsko omeji po različnih uporabnikih.

   Image title


Primeri poročil:

    * stanje terjatev in obveznosti

    * rezultat poslovanja po mesecih (plan / realizacija)

    * prihodki po mesecih (tudi kumulativno)

    * stroški po mesecih (tudi kumulativno)

    * stroški dela po mesecih

    * pregled prihodkov in odhodkov za preteklih 30 dni

    * pregled prihodkov po kontih za preteklih 30 dni

    * pregled odhodkov po kontih za preteklih 30 dni

    * fakturirana realizacija – pregled po klasifikacijah (Top 10) za preteklih 30 dni

    * fakturirana realizacija – pregled po kupcih (Top 10) za preteklih 30 dni

    * itd.

Vsebina in oblika prikaza poročil se po dogovoru prilagodi zahtevam uporabnikov.


Zaupajo nam tudi