4CRM

Integrirano ali samostojno

Zakaj Hermes.4CRM?

 • Ker želite povečati učinkovitost vaše prodaje

 • Ker želite dobiti vse podatke o stranki na enem mestu

 • Ker želite imeti pregled nad vašimi prodajnimi akcijami

 • Ker želite imeti pregled nad ponudbami, ki so v teku

 • Ker želite vedeti zakaj z določeno ponudbo niste uspeli prepričati kupca

 • Ker želite poznati nakupne navade svojih obstoječih kupcev

Kaj vam ponuja Hermes.4CRM?

 • Celovit pregled nad strankami

 • Obvladovanje in analiziranje prodajnih priložnosti (povpraševanja, ponudbe…)

 • Planiranje komercialnih aktivnosti (klici, naloge, sestanki) z opomniki

 • Natančen nadzor nad komercialisti in njihovimi prodajnimi aktivnostmi

 • Načrtovanje in izvedba prodajnih akcij z merjenjenjem učinkovitosti

 • Shranjevanje povezanih dokumentov v dokumentnem sistemu

 • Napreden sistem opomnikov v programu, na mailu ali SMS
Osnovne funkcionalnosti programa

STRANKE

 • Register strank (naziv, naslov, kontaktne št., e-pošta, spletna stran, DŠ, MŠ, datum registracije, dejavnost, SKD, št. zaposlenih, ustanovitelji, zastopniki, skupine, skrbnik/komercialist stranke…)

 • Kontaktne osebe stranke (ime in priimek, telefon, e-pošta, funkcija v podjetju, oddelek, skrbnik/komercialist kontakta…

 • Kartoteke strank (kontakti, priložnosti, klici, naloge, sestanki, zadeve, zapiski, opomniki, reklamacije, skupine, kampanje, pogodbe, dokumenti, ponudbe, produkti, sladakonti, IOP…)

 • Seznami strank (tudi po skupinah) za tisk in izvoz v različne formate

 • Pregled Seznamov kontaktov za tisk in izvoz v različne formate


KOMERCIALISTI

 • Pregled skrbništva po strankah in kontaktih

 • Pregled komercialnih aktivnosti v obdobju

 • Pregled odprtih aktivnosti (nezaključenih, zamujenih, planiranih)

 • Grafični prikaz dejavnosti komerciale ali posameznika


AKTIVNOSTI

 • Evidenca klicev (odhodni, dohodni) in nalog po kriterijih (stranka, kontaktna oseba, komercialist, priložnost, projekt, status, opomniki) z možnostjo evidence porabe časa in pripenjanja dokumentacije

 • Planiranje naslednjih klicev in nalog po ABC (Always Be Closing) metodi

 • Evidenca in planiranje (sklicevanje) prodajnih sestankov, vezanih na priložnosti ali projekte; možnost preverjanja zasedenosti komercialistov, evidence poraba časa in pripenjanja dokumentacije

 • Priprava opomnikov za prihajajoče in zamujene aktivnosti


PRILOŽNOSTI

 • Evidenca priložnosti (tip priložnosti, skrbnik/komercialist priložnosti, zadeva, opis, vrednost, veza kampanja, status priložnosti)

 • Dokumenti in kartoteka priložnosti (kontakti, klici, sestanki, naloge, zapiski, opomniki)

 • Pregled priložnosti (kriteriji: po strankah, po komercialistih, za obdobje, po statusu priložnosti…)

 • Analiza priložnosti (kriteriji: po strankah, po komercialistih, za obdobje) z grafičnim poročilom

 • Analiza neuspešnih priložnosti po vzrokih neuspešnosti (kriteriji: po strankah, po komercialistih, za obdobje) z grafičnim poročilom

 • Pregled aktivnosti po priložnostih (kriteriji: po strankah, po komercialistih, za obdobje, po statusu)

 • Prodajni lijak priložnosti


SEGMENTACIJA

 • Priprava segmentacije strank po različnih poslovnih kriterijih

 • Segmentacija na osnovi podatkov prodaje po vrstah blaga ali blagovni skupini

 • Segmentacija na osnovi saldakonto podatkov prometa poslovnega partnerja (konto, debetni ali kreditni promet, saldo)

 • Oblikovanje skupin kupcev in prodajnih kampanj na osnovi segmentiranega izbora


MARKETINŠKE KAMPANJE

 • Evidenca marketinških kampanj (številka, naziv in opis, nosilec/komercialist, rok izvedbe, evidenca strank udeležencev in seznam prejemnikov, dokumenti)

 • Seznam in analiza uspešnosti kampanj (tabela, graf)

 • Priprava podatkov za masovno obveščanje (možnost SMS obveščanja)


OPOMNIKI

 • Priprava in evidenca opomnikov

 • Različni načini proženja opomnikov in pošiljanja obvestil (pop-up okno v programu, elektronska pošta, SMS)


REKLAMACIJE

 • Evidenca reklamacij (zadeva, opis, status reklamacije, komentar)

 • Pregled reklamacij (kriterij: po strankah, po komercialistih, za obdobje, po statusu)


STATISTIKA

 • Grafični prikaz aktivnosti po komercialistih

 • Prikaz po različnih vrstah aktivnosti

 • Prodajni lijak

 • Dnevni / tedenski / mesečni interval

 • Grafični prikaz rezultatov vrednosti prodanih poslovnih učinkov

 • Količinska in vrednostna analiza prodaje po produktih


DOKUMENTI

 • Evidenca dokumentov (dodajanje in pregledovanje dokumentov v različnih formatih na vse CRM aktivnosti)

 • Povezljivost z dokumentnim sistemom DocSys MANAGER


POGODBE

 • Evidenca pogodb (naziv, datum sklenitve, veljavnost, podaljšanje, s priloženim dokumentom v različnih formatih)

 • Pregled pogodb po raznih kriterijih


MOBILNOST

Mobilna (spletna) uporaba na vseh napravah (pametni telefon, tablica) omogoča:

 • Pregled vseh aktivnosti za komercialista

 • Register strank in pripradajoče kontaktne osebe

 • Aktivnosti stranke (klici, naloge, sestanki)

 • Skupine strank, kampanje

 • Različne analize in pripadajoča poročila

 • Grafični prikaz dejavnosti


INTEGRACIJA

 • HERMES CRM lahko deluje samostojno

 • HERMES CRM je popolnoma integriran s 3.0 Hermes

 • HERMES CRM je integriran z drugimi ERP sistemi

 • HERMES CRM je možno integrirati z vašim ERP sistemom


VIDEO PREDSTAVITVE:Zaupajo nam tudi