CROSS

Vmesnik omogoča prenos podatkov iz informacijskega sistema CROSS dobavitelja Porsche v programske rešitve Hermes za potrebe glavne knjige. Zajema prenos izdanih računov, dobropisov in avansnih računov, garancij, ... Ima vgrajene vhodne kontrole (stroškovno mesto, konti, ...).  


Dodatno: delitev stroškov (npr. režija) po stroškovnih mestih.

Zaupajo nam tudi