DocSys ACCOUNTING

Vsem tistim, ki jim je listanje po registratorjih odveč, DocSys ACCOUNTING rešuje bolečino. Dokumente (prejeti in izdani računi, bančni izpiski, pogodbe, druga dokumentacija) v elektronski obliki (.pdf, .tiff) pripnete k temeljnici in slika bo spremljala knjižbe na vsakem koraku v vašem finančnem poslovanju. Izdane račune se lahko v Fakturiranju samodejno generira v elektronsko obliko in pripne k temeljnici izdanega računa v Glavni knjigi.