DocSys STORAGE

Kam s kupom dokumentov o stikih z vašimi strankami, reklamacijah in dopisih, projektni dokumentaciji, vezani na ponudbe? Kam shraniti pogodbe s kupci ali dobavitelji? Pravo mesto za vse te podatke je prodajni list, ki je sestavni del vseh rešitev 3.0. Z dodatkom DocSys STORAGE lahko te zapise opremite z dokumenti, ki so jih povzročili. Dostop do dokumentov je omogočen iz vseh programov paketa 3.0 z možnostjo omejevanja uporabniških pravic, ki vam jih dodeli skrbnik sistema.