DocSys WORKFLOW

Vsem, ki jim je statičen dokumentarni sistem kot skladišče dokumentov premalo, nudi DocSys WORKFLOW orodje za delegiranje nalog v zvezi s posameznimi dokumenti, razporejanje opravil in predvidevanje scenarijev dogajanja. Vnaprej definirana opravila, dinamično določanje izvajalcev in samodejno generiranje obvestil zagotavljajo, da noben dokument ne bo ostal neobdelan, pozabljen ali založen.