DocSys

Dokumente, ki jih prejemamo in odpošiljamo, navadno shranjujemo v papirni obliki v registratorjih za potrebe arhiviranja. Pri večjih količinah dogodkov tudi arhivi postajajo preobsežni,  iskanje  pa postaja oteženo. Pogosteje se nam  prične dogajati, da dokumenta ne najdemo tam, kjer bi se moral nahajati.

Rešitev so elektronski dokumentarni sistemi, kjer so poslovni dokumenti  shranjeni v elektronski obliki (prejeti in izdani računi, bančni izpiski, pogodbe, interne evidence, slike, skice, načrti, zapisi…).

Hermes DocSys omogoča hitro iskanje dokumentov v računovodstvu, financah, komerciali, materialnih evidencah, proizvodnji, CRMju…  Največja prednost elektronskih dokumentov je v tem, da so vsi arhivirani dokumenti vedno dosegljivi in pomembno je tudi, da so dosegljivi samo pooblaščenim.

Prednosti in koristi elektronske hrambe dokumentov:

  • racionalnejša izraba časa in prostora;dokument je istočasno dostopen različnim uporabnikom;

  • optimizacija in razbremenitev delovnih procesov in delovnih mest;

  • zmanjšanje stroškov pisarniškega poslovanja;

  • brezhibno urejene poslovne knjige (spremljanje dokumentacije);

  • popoln pregled nad lastnim poslovanjem (spremljanje dokumentacije);

  • takojšen dostop do dokumentov, revizij, analiz in poročil z enim klikom.

S pomočjo brezpapirnega poslovanja Hermes DocSys boste lahko papirne dokumente dejansko zajezili na vhodu in preprečili uporabo papirnih izvirnikov v svojem poslovanju. Informacije, ki jih pri tem potrebujete, bodo vam in vašim sodelavcem dostopne 24 ur na dan, 7 dni v tednu in 365 dni v letu na različnih lokacijah.

Zaupajo nam tudi