Dodatni atributi GK

Orodje za dodatno funkcionalnost pri knjiženju podatkov v glavno knjigo, vnos obračunskega obdobja pri knjiženju, preverjanje obdobja obračunskega meseca glede na nastavitev obdobja, izpis bruto bilance po obračunskem obdobju. S svojimi analitičnimi funkcijami omogoča analitiko stroškov, vezanih na knjižbo in objekt, pregled in urejanje nerazporejenih stroškov ter poročila o stroških po objektu. S tem dodatkom lahko spremljate analitiko Glavne knjige po poljubnih kriterijih (delavci, skladišča, vozila, ...)

Zaupajo nam tudi