eLICITACIJA

Elektronska obrnjena dražba za JS in gospodarske družbe. eLICITACIJA je elektronski sistem povpraševanj za majhne in velike nabave.  Sistem omogoča  obrnjeno licitacijo (določite ceno, za katero ste pripravljeni plačati blago ali storitev, o čemer elektronsko obvestite svoje potencialne dobavitelje). Na spletnem portalu objavite razpis. Ponudniki so do konca postopka anonimni, vidna je samo cena. Ob koncu postopka sistem samodejno pripravi vso potrebno dokumentacijo in jo razpošlje prejemnikom.  Prihranek v času (ni nepotrebne administracije) in denarju (znižanje ponudbene cene).

 

"Izkušnje kažejo, da lahko pri manjših naročilih do 5.000€ zlahka dosežemo od 5 do 20% znižanje cene predmeta nabave, pri zelo velikih nakupih pa tudi 30% in več!"


KRATEK OPIS POSTOPKA:

Vsak uporabnik se identificira z uporabniškim imenom in geslom. eLicitacija se prične, ko skrbnik naročila, običajno nabavni referent, pri naročniku odda (lansira) razpisno naročilo oziroma povpraševanje male vrednosti. Ob tem se postavi datum in čas trajanja eLicitacije ter izhodiščna cena. Za boljšo komunikacijo in predstavitev povpraševanja imajo potencialni ponudniki možnost zastavljanja vprašanj in dialoga z naročnikom še pred pričetkom licitacije. Odgovori so vidni vsem povabljenim udeležencem posamezne licitacije.

Predmet naročila se trži po načelu obratne licitacije, kar pomeni, da bo naročilo za izdelek ali storitev oddano ponudniku, ki je ponudil najboljšo ponudbo. Izbor naročil na podlagi eLicitacij ni pravno obvezujoče, saj služi kot orodje pri optimiziranju izbire in stroškov, predvsem pa sledi načelom dobrega gospodarjenja.

Po zaključku eLicitacije so vsi udeleženci elektronsko obveščeni o zaključku in izbranem ponudniku. Za naročnika se samodejno pripravijo spremljajoča poročila o poteku eLicitacije, od zapisnika o zaključku, razvrstitve prejetih ponudb, sklepa in obvestila o oddaji naročila, do zavezujoče ponudbe in naročilnice, ki se posreduje izbranem ponudniku.

Zaupajo nam tudi