ePODPIS

Programski dodatek ePODPIS omogoča podpisovanje dokumentov s pomočjo tablice za podpisovanje in elektronsko shranjevanje podpisa ter prikaz na izpisnih poročilih. Modul je prilagojen delu s podpisno tablicoSignotec SIGMA in se uporablja v Hermes rešitvah 3.0 Fakturiranje (od verzije 6.033 in višje) ter 3.0 Materialno poslovanje (od verzije 6.026 in višje).

Za uporabo funkcionalnosti ePODPIS se v programskih rešitvah Fakturiranje in Materialno poslovanje aktivirajo gumbi, ki so namenjeni shranjevanju podpisov za posamezne podpisnike dokumentov.

Izpis

Podpis se v slikovni obliki shrani kot dodatek osnovnemu dokumentu v podatkovno bazo.

Prikazati ga je mogoče:

  • na izpisu dobavnice na standardno podlogo (Fakturiranje)

  • na izpisu dobavnice na dinamično podlogo (Fakturiranje)

  • na izpisu dokumentov na standardno podlogo (Materialno poslovanje)

  • na izpisu dokumentov na dinamično podlogo (Materialno poslovanje)


Izpisi na standardni podlogi so že zajeti v programskem dodatku ePodpis. Izpisi na dinamični podlogi so doplačljivi in so izdelani na podlagi želja in naročila uporabnika.


Zaupajo nam tudi