Glavna knjiga in saldakonti

Glavna knjiga predstavlja temeljno poslovno knjigo za evidentiranje poslovnih dogodkov. Služi kot temeljna evidenca za obračune, ki se izvajajo v knjigovodstvu in računovodstvu.

Modul Glavna knjiga zagotavlja analitično, natančno in pregledno spremljanje knjižb, kontov, obračunov in stanj sredstev in obveznosti do virov sredstev.

Uporaba je enostavna, hitra in uporabniku prijazna.


Glavna knjiga vključuje in omogoča:

 • knjiženje dokumentov in poslovnih dogodkov

 • prenos (uvoz) in knjiženje elektronskih temeljnic

 • poenostavljeno knjiženje z možnostjo uvoza prejetih e-Računov

 • priprava virmanskih nalogov za plačilni promet

 • DDV evidence z obračunom ter prenosom na portal eDavki

 • pregled temeljnic in dokumentov

 • pregled kontnih kartic po različnih kriterijih z možnostjo izvoza v excel

 • številne šifrante (kontni plan, kupci in dobavitelji, dokumenti, stroškovna mesta, banke, …)

 • pregled, tiskanje in izvoz bruto bilance v excel

 • obdobna poročila in izvozi

 • itd.


Saldakonti so sestavni del Glavne knjige in so namenjeni zbiranju, urejanju, obdelovanju in prikazovanju podrobnih podatkov o razmerjih s kupci in dobavitelji v preteklem obdobju.


Vodenje terjatev kupcev in obveznosti do dobaviteljev vključuje:

 • pregled kartic poslovnega partnerja in pregled stanja z možnostjo izvoza v excel

 • pregled odprtih terjatev in obveznosti ter preplačil po več kriterijih

 • pregled zapadlih in nezapadlih terjatev po več kriterijih

 • pregled plačil po računih za določeno obdobje

 • opomine, tožbe in IOP obrazce

 • kompenzacije 

 • itd.

Glavna knjiga in saldakonti je del programskega paketa:

Zaupajo nam tudi