Gotovinska blagajna

Modul Gotovinska blagajna je namenjen vodenju evidence prejemkov in izdatkov v povezavi z blagajno ter pripravo dnevnika. Dopušča vodenje blagajne z različnimi plačilnimi sredstvi, ki jih določate sami. Na osnovi tega tudi samodejno izračunava višino zneska posameznega plačilnega sredstva v blagajni.

Rešitev omogoča tudi vodenje večjega števila blagajn znotraj enega podjetja.

Gotovinska blagajna deluje v povezavi z Glavno knjigo s saldakonti, kar pomeni, da se blagajniški dnevniki lahko avtomatično poknjižijo v Glavno knjigo s saldakonti.

Gotovinska blagajna je del programskega paketa:

Zaupajo nam tudi