UPRAVNIK

Komu je namenjen?

Programski paket UPRAVNIK je namenjen vsem upravnikom večstanovanjskih objektov in nepremičnin, kot tudi upravljalcem kotlovnic.


Vsebina rešitve

UPRAVLJANJE IN OBRAČUN OBJEKTOV

Samostojna rešitev je namenjena upravnikom večstanovanjskih objektov in nepremičnin.


Program omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • HITRA in PREGLEDNA priprava mesečnih obračunov

 • združevanje enot v poljubne OBRAČUNSKE SKUPINE

 • možnost določanja OSNOVE ZA DELITEV in OBRAČUNOV STROŠKOV

 • OBRAČUN ogrevanje na osnovi ŠTEVCEV (kalorimetrov) in DELILNIKOV

 • avtomatska priprava POLOŽNIC (tudi UPN), TRAJNIKOV, RAČUNOV in e-RAČUNOV

 • avtomatsko knjiženje plačil preko ELEKTRONSKIH BANČNIH IZPISKOV in ZBIRNEGA CENTRA

 • avtomatski PRENOS terjatev in plačil v GLAVNO KNJIGO

 • vodite analitične EVIDENCE ODPRTIH TERJATEV po posameznem upniku in tipu stroška

 • izvažanje poročil v EXCEL

 • WEB.UPRAVNIK za vpoglede uporabnikov v svoje račune in oglasno desko objektov


UPR / KOTLOVNICE

Modul KOTLOVNICE je nepogrešljiv dodatek za vse upravljavce, ki zraven stanovanjskih objektov upravljajo tudi kotlovnice.


Program omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • Planiranje stroškov kotlovnic na letnem nivoju.

 • Planiranje in spremljanje različnih skupin stroškov, ki so lahko fiksi ali variabilni (stroški energenta, stroški obratovanja, stroški upravljanja).

 • Avtomatičen izračun cene ogrevanja na m² ali kWh glede na planirane stroške, ogrevalno površino ter planirano porabo kWh

 • Možnost obračuna ogrevanja po akontaciji ter avtomatična priprava poračuna, ki jo izvedete na podlagi popisa števcev na posameznih objektih

 • Prevzem podatkov o dejanskih računih iz Glavne knjige ter razpored na planske postavke posamezne kotlovnice.

 • Analitični pregled stroškov kotlovnic po posameznih računih

 • Priprava različnih poročil, ki jih lahko uporabite za kontrolo dejanskih stroškov in primerjavo s planskimi.


UPR / OBRAČUN Z DELILNIKI

Modul OBRAČUN Z DELILNIKI je namenjen vsem upravljavcem, ki s pomočjo delilnikov obračunavajo stroške ogrevanja.


Program omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • Vodenje registra delilnikov po stanovanjih. Posameznemu stanovanju lahko dodelite več delilnikov.

 • Možnost medletnega obračuna ogrevanja z akontacijo. Pri obračunu akontacije lahko upoštevate kvadraturo stanovanja ali v naprej določeno porabo.

 • Vnos stanj posameznih delilnikov. Podatke je mogoče vnesti ročno, ali jih avtomatično prevzeti preko xml datoteke, v kolikor naprava za odčitavanje stanj delilnikov omogoča izvoz podatkov v xml datoteko.

 • Avtomatičen poračun ogrevanja na podlagi vnešenih stanj po delilnikih. Uporabnik lahko sam določi parametre na podlagi katerih program izvede poračun ogrevanja (delež fiksnih in variabilnih stroškov, količnik popravka zaradi lege, korekcijski količnik za stanovanja brez delilnikov …).

 • Možnost izpisa kontrole vnešenih stanj po delilnikih ter izpisa poračuna za posamezna stanovanja ali stavbo kot celoto.


S pomočjo modula boste prilagodili obračun stroškov ogrevanja novi zakonodaji ter si olajšali evidentiranje, obračun ter poračun ogrevalnih stroškov.


UPR / ODČITKI

Omogoča obračunavanje ogrevanja upravljalcem, ki pri obračunavanju ogrevanja uporabljajo delilnike. Dodatek omogoča naslednje funkcionalnosti kot so: možnost privzema odčitkov iz XML ali XLS datoteke, datoteke s podatki o odčitkih delilnikov, ki jih prejmete od popisovalca. Odčitke lahko enostavno in hitro uvozite v program UPRAVLJANJE IN OBRAČUN OBJEKTOV. Omogoča tudi poračun in izpis poračuna ogrevanja po delilnikih.


UPR / UVOZ ODČITKOV

Obdobje ročnih popisov števcev je nepreklicno minilo! Moderne naprave za merjenje količine porabljene energije omogočajo oddaljeno branje odčitkov in zapis v elektronski obliki. Za zajem teh podatkov potrebujete prenosno napravo, ki jih bo zajela, ali pa programski vmesnik, ki zna zapisati podatke v ustrezni obliki (excelova preglednica). Prepis podatkov v program UPRAVLJANJE IN OBRAČUN OBJEKTOV pa opravi programski dodatek UPR / UVOZ ODČITKOV.


UPR / FINANCE, RAČUNOVODSTVO

3.0 HERMES SRV

Finance: GK, SK, DDV, Plačilni promet, Bilančna poročila po SRS, Zamudne obresti

Analize, Statistika: Statistika finančnih računov

Delovna sredstva: Osnovna sredstva

Kadri, Plače: OD, M4, Potni nalogi, Dohodki po ZDoh /AP, honorarji,../

Komerciala: Fakturiranje, Ponudbe, Predračuni

V paketu so vključene standardne podloge izpisov, možna pa je tudi izdelava podlog po vaši specifikacij /dodatni dogovor/.


UPR / E-BILLING, E-Račun

Omogoča:

pripravo eRačuna v obliki XML e-Slog standarda 

pošiljanje eRačuna po e-mailu posamezno, pošiljanje eRačuna za več eRačunov hkrati

arhiviranje eRačunov in pregled arhiva

pregled, kdaj je bil eRačun poslan

pregled prilog, dodajanje prilog k računu

združevanje več računov v eno elektronsko ovojnico

dodajanje e-mail prejemnika eRačuna

priprava eRačuna za bančne poti v drugo mapo

omogoča pripenjanje še drugih dokumentov na eRačun iz dokumentarnega sistema (če ima stranka kupljeno licenco DocSys DOCUMENTS).

možnost dodajanja atributov za eRačun na urejanju partnerjev

tiskanje položnic (dodajanje filtra pred izpis)

kreiranje xml ovojnice in vizualizacije položnice

priprava specifikacije posamično ali v bloku v PDF in pripenjanje v XML ovojnico, ki je predhodno pripravljena

Image title

  Image titleProgramski paket omogoča razširitve z:

Zaupajo nam tudi