TRGOVINA

Komu je namenjen?

Programski paket VTR je namenjen podjetjem, ki potrebujejo zmogljivo orodje za vodenje blagovno - skladiščnega poslovanja.

Hermes VTR je prava izbira za vse, ki potrebujejo dobro programsko rešitev na področju blagovnega poslovanja, zato je še posebej primerna za podjetja, ki prepuščajo vodenje financ računovodskemu servisu. Gre za program, ki omogoča enostavno obvladovanje blagovne plati poslovanja, vključno s POS davčno blagajno. Prilagojena je zahtevam in potrebam organizacij, ki potrebujejo hitro in učinkovito orodje za obdelavo podatkov, ter je hkrati uporabniku prijazna, zmogljiva in predvsem zanesljiva rešitev.


Vsebina rešitve

KOMERCIALA:


Fakturiranje, ponudbe, predračun

Modul je namenjen pripravi faktur in predračunov. Postopek priprave obojih je enak.

Fakture in ponudbe lahko združujete v različne fakturne skupine, s čimer povečate njihovo preglednost, obenem pa jim lahko na ta način dodajate informacije, ki utegnejo biti pomembne za konkretnega kupca. Program omogoča tudi pripravo avansnih računov, ki jih lahko kasneje vežete na končni račun, ki posledično vsebuje tudi zahtevano dodatno razdelano specifikacijo davka.

 

Ključne karakteristike modula Fakturiranje:

 • Poleg faktur in ponudb je možno izdajati tudi dobropise

 • Možnost kopiranja predračuna v račun

 • Možnost kopiranja računov

 • Možnost priprave faktur za obročno plačevanje

 • Možnost priprave faktur iz dobavnic (tudi za sukcesivne dobave)

 • Možnost uvoza DESADV v fakturo

 • Avtomatično razknjiževanje zalog

 • Določanje limitov kupcev (in posledično blokada izdaje ob doseženem limitu)

 • Možnost uporabe različnih cenikov

 • Možnost uporabe rabatnih tabel

 • Avtomatično knjiženje dokumentov v Glavno knjigo s saldakonti

 • Različna poročila

 • Možnost izvozov poročil v Excel


POS blagajna z davčnim potrjevanjem računov, paragonski bloki

Modul je namenjen maloprodajnemu mestu in omogoča naslednje funkcionalnosti:

 • evidentiranje računov na maloprodajnem mestu

 • možnost prodaje iz skladišča ter prodaje storitev

 • možnost prodaje z razknjižbo materiala po kosovnici

 • izdajanje račun davčnim zavezancem

 • evidentiranje plačevanja z različnimi plačilnimi sredstvi

 • davčno potrjevanje računov (modul POS-TAX)

 • možnost vodenja več blagajn

 • uporaba čitalcev pri prodaji artiklov opremljenih z EAN kodo

 • uporaba cenikov pri prodaji

 • podpora za prodajo škropiv

 • priprava temeljnice za Glavno knjigo

 • izpis različnih poročil in analiz


Naročila kupcev in dobaviteljem

Naročila omogočajo naslednje funkcionalnosti:

 • možnost vnosa prejetega naročila z rezervacijo blaga, ki je na zalogi

 • avtomatsko generiranje faktur za dobavljivo blago

 • za blago, ki ga nimamo na zalogi lahko avtomatično pripravimo naročilo dobavitelju oz. proizvodno naročilo

 • možnost dupliciranja nedobavljenih pozicij ter možnost kopiranja naročil

 • prikaz zgodovine kupcev

 • možnost uporabe katalogov ter verižnih katalogov

 • generiranje povpraševanj pri naročilih dobaviteljev

 • izračun in zapis signalne zaloge ter generiranje naročil iz signalnih zalog

 • različna poročila o stanju naročil (odprta naročila, dobavljena, …)


Naročila kupcem se lahko pripravljajo na več načinov:

 • ročni vnos naročila na osnovi telefonskega klica, elektronske pošte itd.

 • uvoz naročil, kreiranih s strani potnikov.

 • uvoz naročil preko EDIFACT standarda.

 • uvoz naročil izdelanih preko kataloga


Vsa naročila se nato obdelajo, kar pomeni, da se:

 • iz naročila kreira faktura (v primeru, da so vsi naročeni artikli na zalogi),

 • iz naročila kreira naročilo dobavitelju (če določenega artikla ni na zalogi),

 • za del naročila kreira faktura, za del, ki ga ni na zalogi, pa naročilo dobavitelju,

 • iz naročila kreira proizvodni delovni nalog


Integracija z Materialnim poslovanjem in Proizvodnjo

Modul Naročila je povezan na eni strani z Materialnim poslovanjem, na drugi s Proizvodnjo, kar omogoča avtomatiko pri obdelavi naročil.

V primeru, da določenega artikla ni na zalogi:

 • lahko zanj avtomatično kreirate naročilo dobavitelju, enako pa lahko z avtomatiko kreirate naročilo dobavitelju tudi za artikle, katerih zaloga je pod signalno zalogo. Ko je artikel dobavljen, se zanj zopet avtomatično kreira prevzemnica, v nadaljevanju pa se zapira naročilo kupca;

 • lahko zanj avtomatično generirate proizvodni nalog, enako pa lahko z avtomatiko generirate proizvodni nalog tudi za artikle, katerih zaloga je pod signalno. Tudi v tem primeru se ob prevzemu iz proizvodnje avtomatično zapira naročilo kupca.


Naročila se lahko kreirajo v več jezikovnih različicah. Tiskate lahko Potrdilo naročila, Ponudbo, Dobavnico ali pa dokument s poljubnim nazivom. Na voljo pa so vam tudi različna poročila, tako za naročila kupcev, kot tudi naročila dobaviteljem.


Trgovinske kalkulacije

Modul Trgovinske kalkulacije vsebuje Trgovsko knjigo ter Konsignacijo in ostala skladišča.

Trgovinske kalkulacije so namenjene prevzemu trgovskega blaga ter vodenju konsignacijskih skladišč. Omogočajo kalkulacije z upoštevanjem odvisnih stroškov, možnost vnosa kalkulacije v tuji valuti, graditev cene tako, da sami izberete način (rabat, marža, veleprodajna cena, maloprodajna cena).

Omogočen prevzem s čitalcem ali iz naročila, vnos serijskih številk, prenos kalkulacije v glavno knjigo, možnost priprave konsignacijskih prenosnic, konsignacijske odjave za domače in tuje dobavitelje, priprava Trgovske knjige na drobno (TDR) in debelo (TDE), različna poročila in izvoz le-teh v Excel.


Gotovinska blagajna

Modul Gotovinska blagajna je namenjen vodenju evidence prejemkov in izdatkov v povezavi z blagajno ter pripravo dnevnika. Dopušča vodenje blagajne z različnimi plačilnimi sredstvi, ki jih določate sami. Na osnovi tega tudi samodejno izračunava višino zneska posameznega plačilnega sredstva v blagajni.

Rešitev omogoča tudi vodenje večjega števila blagajn znotraj enega podjetja.

Gotovinska blagajna deluje v povezavi z Glavno knjigo s saldakonti, kar pomeni, da se blagajniški dnevniki lahko avtomatično poknjižijo v Glavno knjigo s saldakonti.SKLADIŠČE:

Materialno poslovanje

Modul Materialno poslovanje je namenjen vodenju evidenc o prejemih in izdajah blaga, materiala in izdelkov ter gibanju in stanju zalog (omogočen dokup modula Mobilna inventura)

Osnovne evidence blaga vključujejo osnovne podatke o blagu (naziv, EM, zalogo, dobavitelj, kataloška št. artikla, EAN koda, blagovno skupino, lokacijo, alternativne enote mere, carinski tarifo, pakiranje), kartico artikla (finančna in skladiščna), podatke o cenah artikla na posameznem skladišču, podatke o pakiranju in embalaži ter serijske številke.

V materialnem poslovanju je omogočeno tako ročno knjiženje različnih tipov transakcij (interni in eksterni prevzemi, interne transakcije, inventurni viški, manjki, dobavnice…) kot generiranje avtomatskih knjižb (izdaja preko fakture, inventura, preskladiščenja, razknjižba po kosovnici).

Program omogoča tudi odpiranje delovnih nalogov. Na odprte delovne naloge lahko nato evidentirate porabljen material, opravljene ure ter morebitne druge povezane stroške. Prav tako lahko nato pripravite obračune delovnih nalogov.


Na osnovi transakcij, oziroma dogodkov, so v programu Materialno poslovanje na voljo različna poročila in analize, kot npr.:

 • Poročila o prometu in realizaciji

 • Analiza razlike v ceni (RVC)

 • Poročila o stanjih zaloge

 • Poročila o obračanju zaloge

 • Poročila o gibanju zaloge

 • Finančna poročila in temeljnice za knjiženje v Glavno knjigo

 • Priprava podatkov za OLAP analizo


Inventura

Inventura se izvaja v okviru programskih modulov Materialno poslovanje in Osnovna sredstva.

Ob inventuri lahko izvajate naslednje aktivnosti:

 • priprava popisnih listov za izvedbo popisa blaga in osnovnih sredstev

 • vnos popisanih stanj z možnostjo vnosa več popisnih listov

 • možnost prenosa inventurnih stanj iz čitalca

 • pregled popisanih zalog

 • pregled viškov in manjkov

 • pregled spremenjenih lokacij osnovnih sredstev

 • avtomatsko knjiženje inventurnih razlik ter odpisov


Delovni nalogi

Delovni nalogi so del programskega modula Materialno poslovanje.

Funkcionalnost omogoča naslednje aktivnosti:

 • evidentiranje storitvenih in proizvodnih delovnih nalogov

 • razpis ter razknjižba porabljenega materiala

 • evidentiranje opravljenih ur ter stroškov podizvajalcev

 • obračuni delovnih nalogov in izračun lastne cene

 • priprava faktur iz zaključenih delovnih nalogov

 • različna poročila in seznami vezani na evidenco delovnih nalogov


Nalepke in izpis črtne kode EAN

Nalepke in izpis črtne kode lahko izpisujete na podlagi prejemov blaga ali pa jih izpišete za blago, ki ga imate že na zalogi. Pri izpisu lahko izberete različne oblike nalepk, ki jih lahko tudi prilagodimo vašim željam in potrebam. Izpisujete lahko tudi deklaracijske nalepke za blago.Prodaja POS 3.0 ("TouchScreen")

Programska rešitev Prodaja POS 3.0 je namenjena vsem uporabnikom, ki se ukvarjajo z gostinsko dejavnostjo (bar, restavracija…). Omogoča celovito podporo tako pri materialnemu kot blagajniškem poslovanju in fakturiranju.

Rešitev Gostinec obvladuje veliko količino blagajniških računov in zagotavlja hiter vnos in izpis računa.

Modul Blagajna, znotraj rešitve Gostinec je namenjena izdajanju računov strankam, poleg tega pa omogoča še vrsto drugih storitev, kot je npr. hranjenje podatkov o odprtih podatkih na mizah, izpis delnega računa, vrsto enostavnih izpisov s podatki o prometu, trenutni zalogi, načinih plačil, prometu po natakarjih, itd.


Program podpira delo z zaslonom na dotik (Touch Screen).

Programska rešitev zagotavlja enostaven prevzem blaga, omogoča enostavno pripravo kalkulacij in zagotavlja pripravo maloprodajne analize.

Modul Prodaja POS 3.0 prinaša:

 • vodenje zalog v skladišču s pripadajočimi evidencami in zapisniki

 • hitri vnos inventurnega stanja

 • analize poslovanja (po urah, časovnih obdobjih, artiklih, blagovnih skupinah, načinih plačil, prodajalcih...)

 • izvoz podatkov v Microsoft Excel

 • preglede in poročila (večje število poročil in izpisov tabel)

 • izpis dnevnih iztržkov po blagajni

 • dnevne zaključke blagajn

 • prijavljanje natakarjev v blagajno s kodo ali kartico

 • prijavljanje natakarjev v blagajno s kodo ali kartico

 • podporo delu z zasloni na dotik - touchscreen

 • urejevalnik zaslonskih gumbov

 • možen vnos natakarja pri izpisu računa - zaključevanje po natakarju

 • enostavno in hitro prodajo

Image title

Image title

Zaupajo nam tudi