Kadrovsko - informacijski sistem

Kadrovsko-informacijski sistem (KIS) je modul, ki je namenjen celovitem vodenju kadrovskih evidenc, za potrebe kadrovskega inženiringa in upravljanja človeških virov.


Modul Kadrovsko-informacijski sistem vključuje evidence o:

 • matičnih podatkih zaposlenega

 • družinskih (in vzdrževanih) članih

 • poklicu, izobraževanjih, funkcionalnih znanjih, usposabljanjih

 • delovnem mestu

 • dopustih in delovni dobi

 • bivališču

 • prenehanju delovnega razmerja

 • tujcih

 • zdravniških pregledih in cepljenjih

 • letnih razgovorih

 • zadolženi osebni varovalni opremi


Kadrovsko-informacijski sistem vključuje tudi pripravo Odločb o dopustih, obrazcev M1in M3 ter izvoz na portal eVem, zakonskih poročil po ZepDSV ter različnih drugih poročil in seznamov, vezanih na zaposlene. Ob enem vključuje tudi možnost opomnikov na dogodke, ki jih izberete in nastavite sami.

Kadrovsko - informacijski sistem je del programskega paketa: