Kadrovsko - informacijski sistem

Kadrovsko-informacijski sistem (KIS) je modul, ki je namenjen celovitem vodenju kadrovskih evidenc, za potrebe kadrovskega inženiringa in upravljanja človeških virov.


Modul Kadrovsko-informacijski sistem vključuje evidence o:

  • matičnih podatkih zaposlenega

  • družinskih (in vzdrževanih) članih

  • poklicu, izobraževanjih, funkcionalnih znanjih, usposabljanjih

  • delovnem mestu

  • dopustih in delovni dobi

  • bivališču

  • prenehanju delovnega razmerja

  • tujcih

  • knjižicah


Kadrovsko-informacijski sistem vključuje tudi pripravo Odločb o dopustih, obrazcev M1in M3zakonskih poročil po ZepDSV ter različnih drugih poročil, vezanih na zaposlene. Ob enem vključuje tudi možnost opomnikov na dogodke, ki jih določite sami.

Zaupajo nam tudi