Kosovni management

V proizvodnji spremljava nekaterih materialov zahteva podroben opis posameznega primerka z dimenzijami, šaržno številko in drugimi podatki o posameznem kosu. Modul KOSOVNI MANAGEMENT omogoča vse to, vsak posamezni kos pa je mogoče rezervirati delno ali v celoti, naročati materiale v drugih izmerah kot so rezervirane in spremljati rezervacijo od internega naročila k dobavitelju, v skladišče in nazadnje v proizvodnjo. Modul omogoča tudi pregled zaloge po kosih ter izvedbo inventure po posameznih kosih. S tem modulom za vsak kos materiala natanko vemo, kdo ga je naročil in komu je namenjen!

Zaupajo nam tudi