Lokacije skladišč

Programski dodatek Lokacije skladišč deluje kot razširitveni modul paketa Hermes 3.0 / Skladišče /Poslovanje skladišča / Lokacije.

V vaše skladišče, oziroma modul Materialno poslovanje, prinaša red, pregledno strukturo lokacij in pomembne informacije, ki bi morale zanimati vsakega dobrega upravnika skladišča.

Vprašanja “Kje je skladiščen tisti izdelek?” naj postanejo preteklost, saj dolgotrajno iskanje ne bo več potrebno. S 4-dimenzionalno strukturo lahko jasno opredelite nahajališče še tako majhnega predmeta.

Komisioniranje predstavlja vse operacije, potrebne za pripravo materiala ali izdelkov, vezanih na določeno naročilo. Komisioniranje po ocenah predstavlja tudi do 50% celotnih stroškov skladiščenja blaga, zato je načrtovanje komisioniranja eno izmed pomembnejših področij, ki pripomore k efektivnosti tako skladiščnika kot podjetja. S pomočjo programskega modula LOKACIJE SKLADIŠČ boste lažje optimizirali delo v vašem skladišču in izboljšali efektivnost skladiščnikov.

Na vsaki lokaciji se vodi lastna “kartoteka”, kjer se beležijo količine, premiki na in iz lokacije. Podatke enostavno uporabite pri letnih popisih stanja ali inventuri z vgrajeno funkcionalnostjo izvedbe inventure po lokacijah. Vsako izmed lokacij pri strukturiranju skladišča opremimo z informacijo, za kateri tip blaga je primerna (npr. tekočine, kosovni material, sipki material, ...). Vse te dogodke spremlja temu primerna dokumentacija.

Zaupajo nam tudi