Loti

Sistem LOTov se uporablja za evidentiranje toka materialnih paketov in pošiljk.

Osnovni namen LOTov je, da v primeru odpoklica določene pošiljke s strani dobavitelja, program omogoča evidenco, komu je bil distribuiran artikel iz specificirane pošiljke in s tem omogoči, npr. umik dela artikov.


LOTI - osnovne lastnosti

  • aktiviranje sistema LOTov samo na določeno skupino artiklov

  • evidentiranje prejema LOTa

  • spremljanje roka veljavnosti LOTa

  • pregled prometa po posameznih LOTih

  • evidentiranje izdaje blaga po LOTu

  • možnost izdelave seznama kupcev za odpoklic artiklov po določenem LOTu

Zaupajo nam tudi