Aktualno

Največji del računov je plačan z zamudo do 30 dni

Plačilna disciplina je bila po podatkih Bisnode, vodilnega evropskega podjetja na področju obdelave in analize podatkov, lani v Evropi na približno enaki ravni kot v letu 2014. Dobra tretjina računov je plačanih v roku, večina se plačuje z zamudo do 30 dni. Med državami, kjer se najbolj spoštuje plačilna disciplina, so Danska, Nemčija in Madžarska, najbolj skrb vzbujajoča pa je situacija v Grčiji, Bolgariji in Portugalski. Slovenija se nahaja nad evropskim povprečjem – 44,1% računov je plačanih v roku, 2,3% z zamudo več kot 90 dni.

Vir: Revija OBRTNIK, letnik XLV, št. 7-8 2016, stran 8

Vse koristne informacije