Aktualno

Novosti REK obrazca v letu 2018 – delavci napoteni na delo v tujino

V Uradnem listu RS, št. 79/2017, z dne 28. 12. 2017, je objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (v nadaljevanju Pravilnik REK), ki je začel veljati 1. januarja 2018. V nadaljevanju podajamo informacije o bistvenih novostih, ki jih prinaša navedeni Pravilnik REKa v programu Plače od verzije 6.804 (3.0) in 2.804 (2.0).

V matičnih podatkih je dodan nov šifrant (Matični podatki/Šifrant podlag za zavarovanje), kjer lahko vpišite šifri 001 - Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS pri podjetju in 002 - Detaširani delavci v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS. Šifre lahko uporabite pri zaposlenih (Urejanje zapisa o delavcu/Zav.podatki – Podlaga za zavarovanje) in vrstah zaslužkov delavcev, kjer lahko določite, katere vrste dela se uporabljajo po posameznih podlagah zavarovanja.

Za obračun plač je pomembno, da glede na prijavo obdobja zavarovanja in podlage zavarovanja (001 in 002), pripravite dve »Šifri« za isto osebo (za podvajanje uporabite gumb »Podvoji«). Eno šifro uporabite za delo v Sloveniji in drugo za delo v tujini. Na spodnjem primeru je prikazana zaposlitev delavca, ki je v obdobju od 1.4. do 15.4. delal v Sloveniji in je bil zavarovan na podlagi 001 ter zaposlitev istega delavca od 16.4. do 30.4., ki je delal v tujini na podlagi zavarovanje 002.

Image titleTakšna priprava plač je potrebna zaradi kontrole podatkov v REK obrazcu v rubrikah M01-M10, ki jo izvaja Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V primeru, da imate z delavcem sklenjeno pogodbo za nedoločen čas in je pri vas zaposlen več kot 2 leti, je potrebno pri tem delavcu v zavihku Drugi podatki obkljukati opcijo »Izjema pri obračunu prispevkov za zaposlovanje«.

Za obdobje od 1.1.2018 dalje se spremeni poročanje o povračilih stroškov na iREKu tako, da se ločeno vpisuje povračilo stroškov službene poti ter povračilo stroškov delavcev (začasno napotenih na delo v tujino). V nastavitvah iREKa (Osebni dohodki/Obrazec REK1 in REK 1a/Nastavitve iREK) je potrebno v nova polja (od B06a do B06e) dodati vrste dela za povračilo stroškov za napotene delavci s šifro dohodka 1091 »Plača in nadomestila- delavci napoteni na delo v tujino«.

Image titleProgram od te verzije dalje omogoča tudi obračuna plač in poročanje v skladu z novim 45.a členom ZDoh-2, več o tem si boste lahko prebrali v posebnem članku.

Image title
Več novosti, ki jih prinaša sprememba Pravilnika REK, si lahko preberete na spodnjih povezavah:

- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini…

- 45.a člen Zakona o dohodnini

- Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino oziroma službene poti

- Informacija o novostih ZDoh-2S

- Informacija o novostih v REK obrazcih

- Dopolnjen dokument v zvezi z oddajanjem REK obrazcev

- Pojasnila v zvezi z oddajanjem prek e-Davkov

- Primeri poročanja po 01.01.2018

- Informacija o novostih dohodkov iz zaposlitve


Za dodatne informacije smo vam na voljo v svetovalnem oddelku – svetovanje@hermes2.net.Vse novice

Zaupajo nam tudi