OLAP IN BI REŠITVE

Kaj je OLAP in BI?

OLAP - OnLine Analytical Processing je postopek, ki je vgrajen v programsko opremo Hermes ERP 3.0 in omogoča, da v kratkem času analiziramo veliko podatkov. Praviloma prikazuje podatke večrazsežno oziroma večdimenzionalno. Taki strukturi pravimo OLAP kocka in jo povezujemo tudi s pojmom BI (Business Intelligence ali poslovna inteligenca). Kvaliteta podatkov je odvisna od kvalitete strankinih podatkovnih struktur v sistemu.


Hermes BI in OLAP kocke (verzija ERP 3.0)

Hermes BI omogoča analizo petih področji in sicer: Prodaje, Saldakontov, Naročil, Zalog ter Glavne knjige in Bilance podjetja.

Uporabnikom v vsakem trenutku zagotavlja možnost priprave analize podatkovnih struktur, saj so le-te ključni vir strateških informacij pri procesu odločanja.

Rešitve so namenjene analitikom in vodstvenim delavcem za podporo odločanja saj zagotavljajo številne odgovore na vprašanja, kot npr.:

  • Pregled prodaje po mesecih, primerjava s preteklimi obdobji, po komercialistih, po blagovnih skupinah, po kupcih oz. trgih

  • Pregled odprtih ponudb in naroči po različnih kriterijih in obdobjih

  • Pregled dobičkonosnosti (marže, RVC) po blagovnih skupinah, izdelkih, kupcih, trgih

  • Pregled stroškov po mesecih, po vrstah stroškov, primerjava s preteklimi obdobji, po poslovnih enotah (SM), projektih

  • Pregled poslovnega izida po poslovnih enotah (SM), po mesecih, primerjava s preteklimi obdobji

Pravice dostopov se urejajo preko BI-Managerja.


Postavi si lasten sistem poročanja v 2-h urah

Glavna ideja ja ta, da si lahko uporabnik iz nabora podatkov sam dinamično pripravlja poročila, ki jih potrebuje za svoje delo.

Hermesove BI rešitve so zasnovane na način, da lahko svetovalec skupaj s stranko hitro pride do prvega nabora lastnih poročil (pogoj je osnovno znanje vrtilnih tabel v MS Excelu). Enostavno, hitro in učinkovito ter brez pomoči programerjev – kjer so rezultati vidni takoj.

Image title


Zaupajo nam tudi