OLAP

Kaj je OLAP?

OLAP - OnLine Analytical Processing (sprotna analitična obdelava). Je postopek, ki je vgrajen v programsko opremo, ki omogoča, da v kratkem času analiziramo veliko podatkov. Praviloma prikazuje podatke večrazsežno oziroma večdimenzionalno. Taki strukturi pravimo OLAP kocka.


Čemu je modul namenjen?

OLAP analitične rešitve so namenjene analitikom za podporo odločanja. Podpirajo hitre analize velikih količin podatkov, ki so strukturirani in večdimezionalno organizirani. Podatke za daljša časovna obdobja je možno analizirati s sekundnimi odzivnimi časi.

S pomočjo orodja OLAP lahko izvajamo zahtevne analize, ki vsebujejo velike količine podatkov iz več časovnih obdobij poslovanja. Gre torej za sprotno analitično obdelavo podatkov OLAP, ki omogoča neposreden dostop do podatkovnih virov in izdelavo poljubnih pogledov na podatke.

Zagotavlja številne odgovore na vprašanja, kot npr.:

  • Pregled prodaje po mesecih, primerjava s preteklimi obdobji, po komercialistih, po blagovnih izdelkih, po top 10 izdelkih, po kupcih

  • Pregled dobičkonosnosti (marže) po blagovnih izdelkih, izdelkih , kupcih, regijah

  • Pregled stanja in gibanja zalog po mesecih, po blagovnih skupinah, po izdelkih

  • Pregled stroškov po mesecih, po vrstah stroškov, primerjava s preteklimi obdobji, po poslovnih enotah (STRM), projektih

  • Pregled poslovnega izida po poslovnih enotah (STRM), po mesecih, primerjava s preteklimi obdobji


Cilj:

Uporabnikom v vsakem trenutku zagotoviti možnost priprave analize poslovnih procesov, saj so le-te ključni vir strateških informacij pri procesu odločanja.


Ideja:

Glavna ideja ja ta, da si lahko uporabnik iz nabora podatkov pripravi poročilo.

Potrebna infrastruktura na strani strežnika obsega SQL Server z analitičnim strežnikom. Registracija se opravi s pomočjo ključavnice (serijska številka + ključ).

HermeS OLAP deluje v povezavi s paketi 3.0 HermeS. Omogočen dostop v povezavi z Glavno knjigo in preko Materialnega poslovanja, in sicer po naslednjih dveh poteh:

  • Materialno poslovanje / Poročila na tiskalnik / Priprava podatkov za OLAP analizo prometa

  • Glavna knjiga / Glavna knjiga / Bruto bilanca