O podjetju

V poslovno-informacijski hiši HERMES že preko 27 let ustvarjamo vrhunske programske rešitve »Po meri« uporabnikov. Produkt, ki ima največje število uporabnikov,  je 3.0 HERMES, poslovno-informacijski sistem (ERP), ki je namenjen vodenju poslovanja majhnih ter srednje in velikih podjetij ter samostojnihpodjetnikov – posameznikov, javnih zavodov in ostalih oblik proračunskih uporabnikov. Hermesovi programi so zelo priljubljeni tudi med računovodskimi servisi.

Pomemben produkt je spletni dokumentarni sistem DocsSys MANAGER.

Izdelali smo tudi odlično rešitev CRM, ki je v popolnosti integriran z ERP sistemom.

Pomemben produkt je tudi  4MAINT, ki je namenjen  učinkovitemu nadzoru nad vzdrževanjem objektov, strojev, naprav.

Pomembna divizija programskih produktov pa  predstavlja 4BUILD – za  obvladovanje gradbeno-investicijskih projektov, ki je nadgrajen z BIM tehnologijami.

Vse programske rešitve Hermes imajo odlične medsebojne povezave. Integrirane pa so tudi z drugimi programskimi produkti.