Pogreb in Grob

Kaj je POGREBIT?

Programska rešitev POGREBIT, ki je namenjena pogrebnim podjetjem, predstavlja informacijsko podporo poslovnemu procesu POGREB, in sicer od naročila, izvedbe in obračuna storitve.

Ključne karakteristike modula POGREBIT:

  • Celovito upravljanje in nadzor pogrebnega procesa od naročila do obračuna

  • WIZARD (čarovnik) - sistem naročanja elementov za izvedbo pogrebne svečanosti

  • Avtomatska priprava in izpis predpisanih obrazcev ter delovnih nalogov

  • Pregledno upravljanje z viri (materiali, pogrebci, podizvajalci...)

  • Obračun storitve na klik iz naročila na podlagi zaključenih delovnih nalogov

  • Prihranek časa (vse na enem mestu, 1x vnos, povezava z materialnim poslovanjem)

  • Znižanje administrativnih stroškov (papir, tiskanje)

  • Dvig kakovosti storitve

 

Register grobnih prostorov GROB je elektronska evidenca grobov po  posameznih pokopališčih, njihovih legah in vrstah, pokojnikih in najemnikih. Služi celovitemu upravljanju z grobnimi prostori, vključno z obračunom najemnin. GROB deluje samo v neposredni povezavi s POGREB.

Zaupajo nam tudi