Poštna knjiga in likvidatura

Programski modula Poštna knjiga in Likvidatura sta samostojna modula, ki delujeta tudi v medsebojni povezavi.


Poštna knjiga omogoča:

 • enostaven vnos prejete in izdane pošte

 • iskanje pošte po raznih ključih

 • pripenjanje skeniranih dokumentov kot priloge

 • uvoz eRačunov

 • vodenje knjige prejete in odposlane pošte z možnostjo filtriranja in izpisa

 • popis oddanih pošiljk

 • dnevnik obračuna poštnin

 • vodenje podrobne baze poslovnih partnerjev

 • prenos prejetih listin v likvidaturo

 • možnost pošiljanja dokumentov po dokumentarnem toku


Likvidatura omogoča:

 • vodenje postopkov likvidacije prejetih računov

 • dodelitev prejetih računov različnim likvidatorjem

 • lastno evidenco o nelikvidiranih računih za vsakega likvidatorja

 • avtomatičen prenos dokumentov v Glavno knjigo s saldakonti po potrditvi

 • shranjevanje ter pregled dokumentov v Dokumentarnem sistemu

 • pripravo različnih izpisov iz evidence prejetih dokumentov

 • uvoz prejetih e-Računov

Poštna knjiga in likvidatura je del programskega paketa:

Zaupajo nam tudi