Projekti

PROJEKTI nudijo izvajalcu pomoč pri analitični spremljavi vseh vrst stroškov, ki nastajajo na gradbenem projektu. Primerjava s planiranimi in realiziranimi prihodki nudi hiter vpogled v rezultat poslovanja.


Vodje gradbišča, obračunska služba in računovodstvo zagotavljajo podatke kot so:

  • interni stroški (kadri, stroji) po internem ceniku

  • eksterni stroški, usklajeni s prejetimi računi

  • prihodki, usklajeni z izdanimi računi

  • knjiženje odstopanj (accrual)


Vodjem gradbišč in vodstvu podjetja je na voljo:

  • analiza posameznih vrst stroškov po projektih in za celotno podjetje

  • analiza uspešnosti projektov

Zaupajo nam tudi