Rabati

Modul Rabatni sistem omogoča dodajanje štirih (4) dodatnih popustov na vsak izdani račun. V nastavitvah Fakturiranja popustom določimo imena, v glavi izdanega računa z gumbom “Popust” pa stopnje popusta. Račun se izpisuje izključno na prilagojeno dinamično podlogo.


Rabatni sistem Premium

Dodatek Rabatni sistem Premium omogoča še dodajanje treh (3) dodatnih popustov na vsako blagovno skupino posameznega izdanega računa. Izbrana mora biti opcija »Tiskaj račun na posamezno dinamično podlogo« ter »Delaj delne seštevke po BS na fakturi«. Račun se izpisuje izključno na prilagojeno dinamično podlogo. Na izpisu računa se prikažejo delne vsote po blagovnih skupinah in pripadajoči popusti, na koncu računa pa se izpiše še seštevek bruto vrednosti ter vseh popustov.

Zaupajo nam tudi