Reciklaža

Modul je namenjen sortirnicam odpadkov (papir, plastika, ostali materiali). Modul v ozadju pripravi celovite materialne evidence - od prejema surovin do porabe izdelkov in vzpostavi knjigovodsko stanje zalog. Modul pripravi tudi reklamacijski zapisnik, kjer navedete realno količino in natančnejšo delitev prejetega materiala. Zapisnik služi kot izhodišče za končni obračun. Izdaja ali prodaja recikliranih materialov se neposredno prenese v materialne evidence kot osnova za fakturiranje. Modul lahko prilagodimo potrebam uporabnika.