Service

Kaj je mobileSERVICE?

Programska rešitev mobileSERVICE ni samostojen programski modul, ampak je naravna razširitev namizne različice modula Materialno poslovanje v paketu 3.0 HermeS, namenjena mobilni uporabi (na terenu).

V namizni različici se izvaja celotna administracija – urejanje vseh šifrantov, delovnih nalogov in uporabniških pravic. Tudi vse analize in vse povezave z ostalimi programskimi moduli paketov 3.0 HermeS (Glavna knjiga, Fakturiranje) se izvajajo v namizni različici.

Administrator delovnih nalogov v namizni rešitvi določi izvajalca posameznih delovnih nalogov.


Komu je namenjen?

Modul mobileSERVICE je namenjen osebam, ki izvajajo delo na terenu. Pri tem opravljajo storitve, lahko pa tudi izdajajo material. To so:

  • serviserji

  • vzdrževalci

  • izvajalci kakršnihkoli drugih storitev izven svojih poslovnih prostorov


Kaj omogoča?

Modul omogoča uporabnikom:

  • pregled delovnih nalogov, ki so jim bili dodeljeni v izvajanje

  • vnos opravljenih storitev (vrsta, količina)

  • vnos porabljenega materiala (vrsta, količina)

  • izpis delovnega naloga z/brez materiala in z/brez opravljenega dela

Vse obračunske funkcije ostanejo uporabnikom namizne različice (knjiženje izdaj v zalogo, obračun delovnega naloga, fakturiranje).


Poudarki / koristi za uporabnika

Z uporabo tega modula je omogočen neposredni vnos vseh podatkov delovnega naloga neposredno na delovišču oziroma pri stranki preko mobilnih naprav (prenosnik, tablica, pametni telefon).

Podjetje s tem pridobi na hitrosti in mobilnosti, saj terenskim delavcem ni potrebno prihajati v podjetje, da bi prevzeli delovno dokumentacijo in oddali obračunske dokumente. Obračun naloga in izdelava računa sta mogoča takoj, ko je delo opravljeno.

Izvajalec na terenu pridobi možnost neposrednega vpogleda v svoje odprte delovne naloge in v materiale ter storitve, ki so že zabeleženi na nalogih. Nalog si lahko izpiše, zato se mu ni potrebno vračati v matično podjetje za prevzem novih nalog.

Stranka – naročnik storitve - pridobi obračunski dokument takoj v izvirni obliki. En izvod lahko podpiše (kot potrdilo o opravljenem delu), drugi izvod pa ohrani za primerjavo s prejetim računom.

Zaupajo nam tudi