Zamudne obresti

Obračun zamudnih obresti je zelo preprost modul, ki izhaja iz podatkov, evidentiranih in obdelanih v Glavni knjigi s saldakonti. Za obračun obresti lahko uporabljate različne nabore obrestnih mer, ki jih pripravite sami. Pri samem obračunu le izberete razpon partnerjev, za katere želite obračunati zamudne obresti, in tip obresti, vse ostalo pa naredi modul sam. Če želite, lahko obračunane obresti tudi poknjižite v Glavno knjigo s saldakonti.

Rešitev Zamudne obresti omogoča tudi pripravo posamičnih obračunov, kar pomeni, da sami sestavite obrestni primer, za katerega se nato izvrši obračun obresti. V tem primeru gre za obračun, ki je popolnoma neodvisen od Glavne knjige s saldakonti.

Dodatno funkcionalnost Zamudnih obresti je tudi možnost priprave amortizacijskega načrta, s katerim zelo enostavno izračunate vrednost anuitet v primeru dajanja posojil.

Zamudne obresti je del programskega paketa:

Zaupajo nam tudi